PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
nerka nerczak zarodkowy u dzieci chemioterapia wyniki leczenia.

Urologia Polska 1996/49/2

OCENA WYNIKÓW LECZENIA NERCZAKA U 109 DZIECI PO WSTĘPNEJ CHEMIOTERAPII*
Krystyna Sawicz-Birkowska, Jerzy Czernik