PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
stercz łagodny rozrost stercza leczenie farmakologiczne alfuzosyna blokery receptora a-1 adrenergicznego

Urologia Polska 2000/53/2

POTWIERDZENIE BEZPIECZEŃSTWA I SKUTECZNOŚCI LECZENIA PREPARATEM DALFAZ 2,5 MG ORAZ WPŁYW LECZENIA NA JAKOŚĆ ŻYCIA U CHORYCH Z OBJAWAMI ŁAGODNEGO ROZROSTU GRUCZOŁU KROKOWEGO (BPH) PODSUMOWANIE OTWARTEJ I WIELOOŚRODKOWEJ, NIEPORÓWNAWCZEJ PRÓBY KLINICZNEJ
Maciej Niemierko, Piotr Dobroński, Andrzej Borkowski