PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
H

Urologia Polska 1996/49/3

OCENA WARTOŚCI PROGNOSTYCZNEJ OZNACZANIA EKSPRESJI IZOANTYGENÓW UKŁADU ABH W RAKU PĘCHERZA MOCZOWEGO
Paweł Szymanowski, Zbigniew Kwias, Piotr Nowakowski