PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
najądrze szczura ? estrogeny ? zmiany morfologiczne.

Urologia Polska 1996/49/1

ZMIANY MORFOLOGICZNE I CZYNNOŚCIOWE W NAJĄDRZU SZCZURA TRAKTOWANEGO W 1 DNIU ŻYCIA JEDNORAZOWO STILBESTROLEM
Andrzej Limanowski, Bogdan Miskowiak, Bolesław Otulakowski