PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
karmienie naturalne

Urologia Polska 2001/54/4

Trudności rozpoznawcze odpływów pęcherzowo-moczowodowych u niemowląt karmionych naturalnie
Krystyna Karczewska, Andrzej Paradysz, Alicja Żabka, Józef Dobrowolski