PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
nerka rak nerkowokomórkowy podtyp mięsakowaty

Urologia Polska 2008/61/2

Mięsakowaty rak nerkowokomórkowy
Marek Długosz, Grzegorz Zarzycki, Maciej Ziarek, Adam Prażanowski, Andrzej Niewczas