PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
stercz rak stercza radykalna prostatektomia swoisty antygen sterczowy

Urologia Polska 1999/52/1

WARTOŚĆ PROGNOSTYCZNA PSA PO RADYKALNEJ PROSTATEKTOMII
Henryk Zieliński, Andrzej Łęcki