PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
nerka nowotwory nerek operacje oszczędzające nerkę

Urologia Polska 1998/51/2

ZASTOSOWANIE TECHNIKI NEPHRON-SPARING SURGERY (NSS) W LECZENIU NOWOTWORÓW NEREK W PRZEBIEGU ZESPOŁU VON HIPPEL-LINDAU
Marcin Słojewski, Bartłomiej Gliniewicz, Andrzej Sikorski, Marek Grabowski, Karol Krzystolik, Cezary Cybulski, Jan Lubiński