PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
cewka moczowa zastawki cewki tylnej klasyfikacja patofizjologia

Urologia Polska 1997/50/4

WSPÓŁCZESNE TEORIE POWSTAWANIA, KLASYFIKACJI I PATOFIZJOLOGII ZASTAWEK CEWKI TYLNEJ
Piotr Gastoł