PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
rak pęcherza

Urologia Polska 2007/60/4

Diagnostyka chorób układu moczowego przy użyciu sond fluorescencyjnych oraz metody hybrydyzacji in situ
Tomasz Drewa, Zbigniew Wolski, Joanna Łysik

Urologia Polska 2006/59/3

Usefulness of histological homogeneity estimation of muscle-invasive urinary bladder cancer in an individual prognosis: a mapping study
Wojciech Jóźwicki, Jan Domaniewski, Zdzisław Skok, Zbigniew Wolski, Ewa Domanowska, Grażyna Jóźwicka

Urologia Polska 2005/58/1

Should lymphadenectomy always be performed on patients with bladder cancer?
Fiona C. Burkhard, George N. Thalmann, Urs E. Studer

Urologia Polska 2004/57/4

Zastępczy pęcherz esiczy u kobiet – doniesienie wstępne
Andrzej Koziak, Ryszard Szcześniewski, Tadeusz Dmowski, Adam Dorobek, Adam Marcheluk, Piotr Kania