PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
moczowód zwężenie popromienne leczen

Urologia Polska 1996/49/3

STRATEGIA POSTĘPOWANIA W ZWĘŻENIACH POPROMIENNYCH MOCZOWODU W NOWOTWORACH NARZĄDU RODNEGO
Leszek Jeromin, Marek Wrona, Marek Lipiński, B. Wrężel