PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
jądro nowotwór zarodkowy obustronny jednoczasowy

Urologia Polska 1996/49/4

OBUSTRONNY, SYNCHRONICZNY, ZARODKOWY NOWOTWÓR JĄDRA
Romuald Zdrojowy