PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
pęcherz moczowy rak pęcherza moczowego CEA w moczu CEA w surowicy AFP w moczu ? AFP w surowicy

Urologia Polska 1997/50/4

PRZYDATNOŚĆ MARKERÓW NOWOTWOROWYCH CEA I AFP W SUROWICY KRWI I W MOCZU U CHORYCH Z RAKIEM PĘCHERZA MOCZOWEGO NA PODSTAWIE MATERIAŁU KLINIKI UROLOGII AKADEMII MEDYCZNEJ W BYDGOSZCZY
Mieczysław Gajda, Janusz Tyloch, Ferdynand Tyloch, Renata Sujkowska