PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
cewka moczowa urazy miednicy dostęp przezłonowy

Urologia Polska 1996/49/4

CHIRURGIA URAZÓW I WAD WRODZONYCH NARZĄDÓW MIEDNICY MAŁEJ - DOSTĘP PRZEZŁONOWY
Zygmunt H. Kaliciński, Tadeusz Bokwa, Wojciech Perdzyński, Ewa Zarzycka-Szczerbowska, Maria Harnik, Wacław Rybałko