PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
pęcherz moczowy przetoka pęcherzowo-jelitowa leczenie

Urologia Polska 1997/50/3

PRZETOKA PĘCHERZOWO-ESICZA W PRZEBIEGU RAKA ESICY JAKO PROBLEM DIAGNOSTYCZNY I LECZNICZY
Dariusz Krzemiński, Zbigniew Mysiński, Dariusz Nalej