PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
nerka ektopia wada wrodzona

Urologia Polska 2008/61/4

Skrzyżowana ektopia nerki
Marcin Gałęski, Marcin Słojewski, Andrzej Sikorski