PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
spektrometria w podczerwieni

Urologia Polska 2002/55/3

Analiza budowy krystalicznej kamieni moczowych metodą spektroskopii w podczerwieni
Paweł Porzycki, Jacek Tereszkiewicz