PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
nerka nowotwór operacja organooszczędna

Urologia Polska 1998/51/3

ASPEKTY ANATOMICZNE ORGANOOSZCZĘDNYCH OPERACJI NOWOTWORU NERKI
Zbigniew Piasecki, Marek Wyczółkowski