PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
przeszkoda podpęcherzowa

Urologia Polska 2008/61/1

Odpływ pęcherzowo-moczowodowy – choroba czy objaw?
Małgorzata Baka-Ostrowska

Urologia Polska 2006/59/3

Metody rozpoznawania przeszkody podpęcherzowej na podstawie wyniku badania ciśnieniowo-przepływowego
Bartosz Dybowski, Piotr Radziszewski, Andrzej Borkowski

Urologia Polska 2005/58/1

Wartość maksymalnego przepływu cewkowego w diagnozowaniu przeszkody podpęcherzowej u mężczyzn
Maciej Kisiel, Henryk Konon

Urologia Polska 2002/55/3

Odległe wyniki leczenia przeszkody podpęcherzowej metodą implantacji siatkowych protez Urolume
Andrzej Zbigniew Buczyński