PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
zaburzenia widzenia

Urologia Polska 2003/56/1

Przejściowe zaburzenia widzenia jako powikłanie po przezcewkowej elektroresekcji stercza (TURP)
Robert Klijer, Krzysztof Bar, Radosław Starownik, Waldemar Białek, Maria Pilarczyk