PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
GUALT tkanka limfatyczna błon

Urologia Polska 2007/60/3

Śluzówkowy układ odpornościowy w układzie moczowo-płciowym
Agnieszka Pastuszka, Ewa Ziółko, Wacław Kuczmik, Beata Marniok2, Konstanty Ślusarczyk, Tomasz Lubas