PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
impotencja leczenie farmakologiczne prostaglandyna E1

Urologia Polska 1996/49/2

ZASTOSOWANIE PROSTAGLANDYNY E1 (EDEX) W FARMAKOLOGICZNYM LECZENIU IMPOTENCJI
Barbara Darewicz, Tadeusz Werel, Janusz Darewicz, Eugeniusz Malczyk