PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
pęcherz moczowy rak pęcherza moczowego białko p53

Urologia Polska 2000/53/1

BIAŁKO p53 W RAKACH PĘCHERZA MOCZOWEGO DONIESIENIE WSTĘPNE
Anna Kołodziej, Danuta Duś, Janusz Dembowski, Romuald Zdrojowy, Tomasz Szydełko, Jerzy Lorenz