PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
stopień zaawansowania raka stercza

Urologia Polska 2007/60/1

Porównanie stopnia zaawansowania i stopnia złośliwości raka stercza określonych przed i po prostatektomii radykalnej
Jakub Dobruch, Andrzej Borówka, Gerard Grotthuss, Tomasz Dzik,Piotr Chłosta, Artur A. Antoniewicz