PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
rak jądra usunięcie węzłów chłonnych chłonkobrzusze

Urologia Polska 1997/50/1

CHŁONKOBRZUSZE PO USUNIĘCIU WĘZŁÓW CHŁONNYCH PRZESTRZENI AOTRZEWNOWEJ W RAKU JĄDRA. ROZPOZNANIE I LECZENIE PREZENTACJA 2 PRZYPADKÓW
Jerzy Sokołowski, Paweł Kowal