PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
nerka nowotwory rak jasnokomórkowy immunoterapią interferon a 2b.

Urologia Polska 1996/49/2

LECZENIE PALIATYWNE INTERFERONEM a-2b CHORYCH NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE NEREK Z PRZERZUTAMI. DONIESIENIE WSTĘPNE
Teresa Kardel-Mizerska, Andrzej Sikorski, Grażyna Cieślińska-Wilk