PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
nerka kamica nerkowa ESWL glikozoaminoglikany

Urologia Polska 2000/53/1

WPŁYW LITOTRYPSJI POZAUSTROJOWEJ (ESWL) NA WYDALANIE GLIKOZOAMINOGLIKANÓW Z MOCZEM U PACJENTÓW Z KAMICĄ NERKOWĄ
Iwona Kaznowska-Bystryk, Tadeusz Sadowski, Dariusz Rzedzicki