PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
biomineralogia

Urologia Polska 2006/59/4

Kamica moczowa jako ciągły proces krystalizacji i rozpadu kryształów w świetle badań biomineralogicznych
Maciej Pawlikowski, Adam Kwinta