PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
chemioprofilaktyka

Urologia Polska 2002/55/1

Przydatność fosfomycyny do zapobiegania zakażeniu dróg moczowych u chorych leczonych metodami endourologicznymi
Tomasz Szopiński, Artur A. Antoniewicz, Andrzej Borówka