PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
nerka rak jasnokomórkowy przerzuty

Urologia Polska 1998/51/3

PRZERZUT RAKA JASNOKOMÓRKOWEGO NERKI DO SKÓRY POLICZKA
Marek Lipiński, Marek Wrona, Marek Jeromin