PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
stercz - rak gruczołu krokowego f radioterapia | leczenie hormonalne > ostra toksyczność

Urologia Polska 2002/55/2

Early toxicity of combined treatment in localised and locally advanced prostate cancer: hormone therapy with conformal radiotherapy
Piotr Milecki, Grażyna Stryczyńska, Tomasz Stachowski, Zbigniew Kwias