PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
samoistne pęknięcie nerki

Urologia Polska 2006/59/4

Samoistne pęknięcie guza nowotworowego nerki
Maciej Szczębara, Andrzej Paradysz, Marcin Życzkowski, Mieczysław Fryczkowski