PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
polip włóknistonabłonkowy

Urologia Polska 2003/56/4

Laparoskopowa nefroureterektomia z powodu włóknistonabłonkowego polipa miedniczki nerkowej
Tomasz Szydełko, Wojciech Apoznański, Janusz Dembowski, Anna Kołodziej, Tadeusz Niezgoda, Romuald Zdrojowy, Jerzy Lorenz