PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
terapia celowana

Urologia Polska 2007/60/4

Nowe strategie leczenia chorych na rozsianego raka nerki
Jakub Żołnierek,Piotr Wysocki,Paweł Nurzyński