PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
markery prognostyczne

Urologia Polska 2007/60/2

Przegląd wybranych markerów diagnostycznych i prognostycznych u chorych na raka pęcherza moczowego
Wojciech Michalski, Tomasz Demkow