PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
gruczolakorak śluzotwórczy gruczołu krokowego

Urologia Polska 2002/55/4

Gruczolakorak śluzotwórczy gruczołu krokowego
Bolesław Kuzaka, Małgorzata Kubicka-Pertkiewicz, Tomasz Borkowski