PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
nerka wrodzone wady rozwojowe nerki olbrzymie kielichy

Urologia Polska 1997/50/3

WRODZONE POSZERZENIE KIELICHÓW NERKOWYCH MEGACALICOSIS
Marcin Słojewski, Andrzej Sikorski, Marek Grabowski, Krzysztof Czernicki