PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
układ moczowy zaburzenia mikcji leczenie

Urologia Polska 1998/51/1

LECZENIE FARMAKOLOGICZNE ZABURZEŃ CZYNNOŚCIOWYCH PROCESU MIKCJI
Piotr Radziszewski, Andrzej Borkowski