PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
ablacja

Urologia Polska 2003/56/4

Trzy przypadki zastosowania energii lasera Nd:YAG
Robert Kędzierski, Zbigniew Trzepizur, Cezary Zydek