PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
bakteriuria

Urologia Polska 2006/59/3

Infekcje dróg moczowych a kolonizacja bakteryjna cewników podwójnie zagiętych
Rafał Kliś, Ewa Korczak-Kozakiewicz, Waldemar Różański