PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
zaburzenia mikcji

Urologia Polska 2001/54/1

Ocena badań urodynatnicznych chorych po radykalnym wycięciu odbytnicy
Zygmunt Dobrowolski, Wiesław Węglarz, Wacław Lipczyński, Piotr Richter, Andrzej Strach