PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
prącie rak leczenie

Urologia Polska 1997/50/4

WYNIKI LECZENIA RAKA PRĄCIA W MATERIALE INSTYTUTU ONKOLOGII W WARSZAWIE
Tomasz Demkow, Grzegorz Madej