PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
nowotwory jądra

Urologia Polska 2001/54/3

Wartość pooperacyjnej radioterapii u chorych na nasieniaka jądra w stopniu Ha i lib
Wojciech Majewski, Adam Maciejewski, Stanisław Majewski