PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
nerka rak nerki rzadkie przerzuty

Urologia Polska 1996/49/4

RZADKI PRZYPADEK PRZERZUTU RAKA JASNOKOMÓRKOWEGO NERKI DO ŻOŁĄDKA
Tomasz Szydełko