PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
nerka guz nerki leczenie małoinwazyjne

Urologia Polska 2008/61/2

Małoinwazyjne metody leczenia chirurgicznego guzów nerki – część I
Jakub Dobruch, Andrzej Borówka, Przemysław Szostek, Piotr Chłosta, Artur A. Antoniewicz