PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
guz Wilmsa

Urologia Polska 2007/60/4

Diagnostyka chorób układu moczowego przy użyciu sond fluorescencyjnych oraz metody hybrydyzacji in situ
Tomasz Drewa, Zbigniew Wolski, Joanna Łysik

Urologia Polska 2007/60/1

Should a poorly differentiated epithelial feature of Wilms' tumor be considered an unfavourable prognostic factor?
Jerzy Niedzielski, Rafał Becht, Katarzyna Taran