PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
choroba Leśniowskiego-Crohna

Urologia Polska 2002/55/4

Nietypowy przebieg choroby Leśniowskiego-Crohna pod postacią guza nerki lewej i okrężnicy
Maciej Kierzkiewicz, Sławomir Dutkiewicz, Władysław Małek, Alojzy Witeska, Grażyna Rydzewska