PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
nerka wodonercze tętniakowatość naczyń biodrowych

Urologia Polska 1998/51/2

OBUSTRONNE WODONERCZE SPOWODOWANE TĘTNIAKAMI TĘTNIC BIODROWYCH
Jacek Ogrodnik