PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
niestabilność pęcherza moczowego

Urologia Polska 2002/55/4

Zaburzenia urodynamiczne u dzieci kwalifikowanych do leczenia operacyjnego odpływu pęcherzowo-moczowodowego
Tomasz Koszutski, Grażyna Wojtynek, Grzegorz Kudela, Janusz Bohosiewicz