PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
stercz zaprogramowana śmierć komórki (apoptoza)

Urologia Polska 2000/53/3

APOPTOZA, CZYLI ZAPROGRAMOWANA ŚMIERĆ KOMÓRKI W NIEKTÓRYCH CHOROBACH GRUCZOŁU KROKOWEGO
Zbigniew Wolski, Tomasz Drewa